Warsztaty Archeobotaniczne Kraków, 2015 09 28 29 30 Home

Konrad Wołowski

Konrad Wołowski

Konrad Wołowski

Aldona Mueller-Bieniek

Aldona Mueller-Bieniek

Maria Lityńska-Zając

Maria Lityńska-Zając

Anna Rauba-Bukowska

Ildiko Vincze, Janusz Kruk

Ildiko Vincze

Ildiko Vincze, Janusz Kruk

Dominika Kofel

Janusz Kruk

Dominika Kofel

Janusz Kruk

Aldona Mueller-Bieniek

Monika Badura

Marek Nowak archeolog

Aldona Mueller-Bieniek

Dorota Nalepka

Magdalena Moskal-del Hoyo

Aldona Mueller-Bieniek, Marek Nowak archeolog

Marek Nowak archeolog

Magdalena Moskal-del Hoyo

Maria Lityńska-Zając, Janusz Kruk, Aldona Mueller-Bieniek

Monika Badura

Dorota Bienias, Iwona Okuniewska-Nowaczyk

Krystyna Wasylikowa

Janusz Kruk

Joanna Abramów

Iwona Okuniewska-Nowaczyk, Agata Sady

Renata Stachowicz-Rybka

Dorota Nalepka

Agnieszka Noryśkiewicz

Irena Gluza, Krystyna Wasylikowa

Agata Sady

Agata Sady

Agnieszka Wacnik

Agnieszka Wacnik

Marcin S. Przybyła

Ewa Madeyska, Katarzyna Cywa

Grzegorz Skrzyński, Agnieszka Wacnik

Grzegorz Skrzyński

Grzegorz Skrzyński

Grzegorz Skrzyński

Dorota Bienias

Maria Lityńska-Zając

Maria Lityńska-Zając

Katarzyna Cywa, Grzegorz Skrzyński

Agnieszka Noryśkiewicz

Ildiko Vincze

Agnieszka Noryśkiewicz

Katarzyna Cywa

Katarzyna Cywa, Grzegorz Skrzyński

Konrad Wołowski